Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.20

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
3
2
1
2
3
[%]
[%]
[m2]
[m]
[m]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
2
3
1
2
1
2
3
60
4 m x 3 m
4
1,6
2,2
b
andere woonfunctie
1
2
3
4
1
2
3
1
1
2
3
55
3,3m x 3,3m
5
1,8
2,6
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
1
2
1
2
3
4
55
40
1 verblijfsgebied voor slapen
5
1,8
2,6
2 ander verblijfsgebied
10
1,8
2,6
b
bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik
1
3
2
1
2
3
4
55
35 m2
40
10
1,8
2,6
c
andere bijeenkomstfunctie
1
2
1
2
3
4
55
40
10
1,8
2,6
3
Celfunctie
1
2
1
2
3
55
1 niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied uitsluitend voor kortstondig verblijf
4
1,8
2,5
2 niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied voor dag- en nachtverblijf, met een toiletpot
40
6
1,8
2,5
3 ander verblijfsgebied
40
5
1,8
2,5
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
1
2
3
4
55
40
10
1,8
2,6
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
1
1
2
3
4
55
40
5
1,8
2,6
b
andere industriefunctie
1
2
1
2
3
4
55
40
5
1,8
2,6
6
Kantoorfunctie
1
2
1
2
3
4
55
40
10
1,8
2,6
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie niet gelegen in logiesgebouw
1
2
1
2
3
55
40
1 verblijfsgebied gelegen in een toegankelijkheidssector
14
3,2
2,6
2 ander verblijfsgebied
4
1,5
2,1
b
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
1
2
1
2
3
4
55
40
1 verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector
14
3,2
2,6
2 ander verblijfsgebied
5
1,8
2,6
8
Onderwijsfunctie
1
2
1
2
3
4
55
100
8
1,8
2,6
9
Sportfunctie
a
sportfunctie behorend tot een onderwijsfunctie
1
2
1
2
3
4
55
40
1 verblijfsgebied voor lichamelijke oefening
252
1,8
5
2 ander verblijfsgebied
10
1,8
2,6
b
andere sportfunctie
1
2
1
2
3
4
55
40
10
1,8
2,6
10
Winkelfunctie
a
winkelfunctie voor het slijtersbedrijf
1
2
1
2
3
4
55
40
15
1,8
2,6
b
andere winkelfunctie
1
2
1
2
3
4
55
40
10
1,8
2,6
11
Overige gebruiksfunctie
a
functie voor het personenvervoer, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2
1
1
2
3
4
55
5
1,8
2,6
b
andere overige gebruiksfunctie
1
5
55
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde