Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.6

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
1
2
1
Woonfunctie
*
1
2
7
Logiesfunctie
*
1
2
Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties
*
1