Bouwbesluit Online 2012


Bouwbesluit 2012

Publicatiedatum: 01 januari 2017

Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012), Stb. 2011, 416, laatstelijk gewijzigd bij het Besluit van 11 oktober 2016, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming), Stb. 2016, 383.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties