Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.119

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
1
2
*
*
*
1
Woonfunctie
1
2
1
2
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
1
1
2
*
*
3
Celfunctie
1
1
2
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
1
2
*
*
5
Industriefunctie
1
1
2
*
*
6
Kantoorfunctie
1
1
2
*
*
7
Logiesfunctie
1
1
2
*
*
8
Onderwijsfunctie
1
1
2
*
*
9
Sportfunctie
1
1
2
*
*
10
Winkelfunctie
1
1
2
*
*
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a.
wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m
*
b.
ander bouwwerk geen gebouw zijnde