Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.25

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
*
1
Woonfunctie
1
2
3
*
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
3
*
3
Celfunctie
1
2
3
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
*
5
Industriefunctie
*
6
Kantoorfunctie
1
2
3
*
7
Logiesfunctie
1
2
3
*
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
*
9
Sportfunctie
1
2
3
*
10
Winkelfunctie
1
2
3
*
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde