Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.28

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
7
*
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
*
3
[dm3/s per persoon]
1
Woonfunctie
1
2
4
5
6
7
*
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
7
8
1
2
*
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang
3
4
6
7
*
1
2
3
2
3
4
1
2
3
1
4
5
7
8
1
2
*
6,5
b
andere bijeenkomstfunctie
3
4
6
7
*
1
2
3
2
3
4
1
2
3
1
4
5
7
8
1
2
4
3
Celfunctie
3
4
6
7
*
1
2
3
2
3
4
1
2
3
1
4
5
7
8
1
2
a
cel
12
b
ander verblijfsgebied
6,5
4
Gezondheidszorgfunctie
3
4
6
7
*
1
2
3
2
3
4
1
2
3
1
4
5
7
8
1
2
a
bedgebied
12
b
ander verblijfsgebied
6,5
5
Industriefunctie
3
4
6
7
-
-
-
-
2
3
4
1
2
3
1
4
5
7
8
1
2
6,5
6
Kantoorfunctie
3
4
6
7
*
1
2
3
2
3
4
1
2
3
1
4
5
7
8
1
2
6,5
7
Logiesfunctie
a.
in een logiesgebouw
3
4
6
7
*
1
2
3
2
3
4
1
2
3
1
2
4
5
7
8
1
2
12
b.
andere logiesfunctie
3
4
5
6
7
*
1
2
3
2
3
4
1
2
3
1
2
4
5
7
8
1
2
12
8
Onderwijsfunctie
3
4
6
7
*
1
2
3
2
3
4
1
2
3
1
4
5
7
8
1
2
*
8,5
9
Sportfunctie
3
4
6
7
*
1
2
3
2
3
4
1
2
3
1
4
5
7
8
1
2
6,5
10
Winkelfunctie
3
4
6
7
*
1
2
3
2
3
4
1
2
3
1
4
5
7
8
1
2
4
11
Overige gebruiksfunctie
a.
voor het stallen van motorvoertuigen
-
-
6
7
-
-
-
-
2
3
4
5
-
-
-
-
4
5
7
8
9
1
2
b.
andere overige gebruiksfunctie
-
-
6
7
-
-
-
-
2
3
4
-
-
-
-
4
5
7
8
1
2
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
4
6
7
-
-
-
-
4
-
6
-
-
1
2
b
andere tunnel of tunnelvormig bouwwerk
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
4
6
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
1
2
c.
ander bouwwerk geen gebouw zijnde
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
4
-
-
-
-
-
-
4
5
-
-
-
1
2