Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.57

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
1
2
3
4
5
6
*
1
2
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties
*
1
2
3
4
5
6
*
1
2