Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.74

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
7
8
*
1
2
[%]
[m2]
1
Woonfunctie
1
2
3
*
10
0,5
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang
1
2
3
4
5
*
5
0,5
b
andere bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
1
2
3
4
6
*
3
0,15
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
4
7
*
5
0,5
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
1
2
3
4
*
2,5
0,5
7
Logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
4
8
*
5
0,5
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde