Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.41

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
*
*
*
1
Woonfunctie
1
2
*
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang
1
2
3
*
*
*
b
andere bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
4
Gezondheidszorgfunctie
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
a
voor basisonderwijs
1
2
*
*
*
b
andere onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde