Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.37

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarde
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
2
[dm3/s per persoon]
1
Woonfunctie
1
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
4
5
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang
2
3
6
7
1
2
3
1
2
4
5
3,44
b
andere bijeenkomstfunctie
2
3
6
7
1
2
3
1
2
4
5
2,12
3
Celfunctie
2
3
6
7
1
2
3
1
2
4
5
1 cel
6,40
2 andere verblijfsruimte
3,44
4
Gezondheidszorgfunctie
2
3
6
7
1
2
3
1
2
4
5
3,44
5
Industriefunctie
2
3
6
7
1
2
3
1
2
4
5
3,44
6
Kantoorfunctie
2
3
6
7
1
2
3
1
2
4
5
3,44
7
Logiesfunctie
2
3
4
6
7
1
2
3
1
2
4
5
6,40
8
Onderwijsfunctie
2
3
6
7
1
2
3
1
2
4
5
3,44
9
Sportfunctie
2
3
6
7
1
2
3
1
2
4
5
3,44
10
Winkelfunctie
2
3
6
7
1
2
3
1
2
4
5
2,12
11
Overige gebruiksfunctie
a.
voor het stallen van motorvoertuigen
6
7
1
2
4
1
2
4
5
b.
andere overige gebruiksfunctie
6
7
1
2
3
1
2
4
5
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a.
wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m
1
2
3
-
6
1
3
b.
andere tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer
1
2
5
1
c.
ander bouwwerk geen gebouw zijnde
1
2
3
1