Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.46

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
1
Woonfunctie
1
2
3
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang
1
3
b
andere bijeenkomstfunctie
Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties