Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.62

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
*
*
11
Overige gebruiksfunctie
1
*
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
1
*
*
Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties
1
2
*
*