Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 5.8

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
4
5
*
1
Woonfunctie
a
woonwagen
b
andere woonfunctie
1
5
*
6
Kantoorfunctie
2
3
4
5
*
Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties