Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 5.1

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarde
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
*
1
2
3
4
5
*
3
[–]
[m2.K/W]
[m2.K/W]
[m2.K/W]
1
Woonfunctie
a
woonwagen
1
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
1
2
3
4
5
*
1,3
2,5
2,5
2,5
b
andere woonfunctie
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
1
2
3
4
5
*
0,4
4,5
6,0
3,5
2
Bijeenkomstfunctie
1
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
*
1
2
3
4
5
*
1,1
4,5
6,0
3,5
3
Celfunctie
a
in een cellengebouw
1
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
1
2
3
4
5
*
1
4,5
6,0
3,5
b
andere celfunctie
1
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
1
2
3
4
5
*
1
4,5
6,0
3,5
4
Gezondheidszorgfunctie
a
met bedgebied
1
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
1
2
3
4
5
*
1,8
4,5
6,0
3,5
b
andere gezondheidszorgfunctie
1
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
1
2
3
4
5
*
0,8
4,5
6,0
3,5
5
Industriefunctie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
*
1
2
3
4
5
*
4,5
6,0
3,5
6
Kantoorfunctie
1
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
1
2
3
4
5
*
0,8
4,5
6,0
3,5
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
1
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
1
2
3
4
5
*
1
4,5
6,0
3,5
b
andere logiesfunctie
1
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
*
1
2
3
4
5
*
1,4
4,5
6,0
3,5
8
Onderwijsfunctie
1
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
1
2
3
4
5
*
0,7
4,5
6,0
3,5
9
Sportfunctie
1
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
*
1
2
3
4
5
*
0,9
4,5
6,0
3,5
10
Winkelfunctie
1
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
*
1
2
3
4
5
*
1,7
4,5
6,0
3,5
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde