Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.32

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
*
*
1
2
*
*
1
Woonfunctie
1
2
-
*
1
-
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor alcoholgebruik
1
2
*
*
1
2
*
*
b
voor het aanschouwen van sport, voor film, voor muziek of voor theater
1
2
*
*
1
2
*
*
c
overige bijeenkomstfunctie
1
2
-
*
1
-
-
*
3
Celfunctie
1
2
-
*
1
-
-
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
*
*
1
2
-
*
5
Industriefunctie
1
-
-
*
1
-
-
*
6
Kantoorfunctie
1
2
-
*
1
-
-
*
7
Logiesfunctie
1
2
-
*
1
-
-
*
8
Onderwijsfunctie
1
2
-
*
1
-
-
*
9
Sportfunctie
1
2
-
*
1
-
-
*
10
Winkelfunctie
1
2
*
*
1
2
-
*
11
Overige gebruiksfunctie
1
-
-
*
1
-
-
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
1
-
-
*
1
-
-
*