Bouwbesluit Online 2012


NEN-EN 1991-1-3:2003+A1:2019+NB:2019

Eurocode 1: Belastingen op constructies

Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting

Publicatiedatum: 01 oktober 2003

Publicatiedatum NB: 01-11-2019

Inclusief NEN-EN 1991-1-3:2003/C1:2009

Inclusief NEN-EN 1991-1-3:2003/A1:2015 en

Inclusief NEN-EN 1991-1-3+C1:2011/NB:2011

Inclusief NEN-EN 1991-1-3:2003/NB:2019

Vervangt NEN-EN 1991-1-3+C1+A1:2019 nl

Vervangt NEN-EN 1991-1-3:2003+A1:2015(en)+NB:2011

Vervangt NVN-ENV 1991-2-3:1995 en

Vervangt NAD-NVN-ENV 1991-2-3:1999 nl

Let op: De tekst van de Nationale Bijlage is in herkenbaar oranje geïntegreerd in de tekst van de Eurocode.

Samenvatting
EN 1991-1-3+C1 geeft advies voor het bepalen de waarde van sneeuwbelasting te gebruiken bij het constructieve ontwerp van bouwwerken. Dit deel is niet van toepassing op locaties op hoogten boven 1500 m, tenzij anders vermeld. Zie NEN 6702

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties