Bouwbesluit Online 2012


Integrale nota van toelichting Bouwbesluit 2012

Publicatiedatum: 01 januari 2017

Gebaseerd op Stb 2011, 416 en Stb. 2011, 676, en laatstelijk gewijzigd door het besluit van 11 oktober 2016, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming), Stb. 2016, 383, in werking getreden op 1 januari 2017.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties