Bouwbesluit Online 2012


Integrale nota van toelichting Bouwbesluit 2012

Publicatiedatum: 19 mei 2021

Gebaseerd op Stb 2011, 416 en Stb. 2011, 676, en laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 26 april 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 29 december 2020 tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Stb. 2021, 10)

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties