Bouwbesluit Online 2012


Nota van toelichting Regeling Bouwbesluit 2012

Behorende bij Regeling Bouwbesluit vanaf 1 juli 2021

Publicatiedatum: 01 april 2012

Behorende bij Regeling Bouwbesluit 2012 (Stcrt. 2011, 23914) van 01-04-2012, laatstelijk gewijzigd door Stcrt. 2021, 32830, in werking getreden op 01-07-2021.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties