Bouwbesluit Online 2012


NEN-EN 1991-1-4:2005+C2:2011+NB:2019

Eurocode 1: Belastingen op constructies

Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting

Publicatiedatum: 01 april 2005

Publicatiedatum NB: 01-08-2020

Inclusief NEN-EN 1991-1-4:2005/C1:2009

Inclusief NEN-EN 1991-1-4:2005/C2:2010

Inclusief NEN-EN 1991-1-4:2005/A1:2010

Inclusief NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2011

Inclusief NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2019

Inclusief NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020

Vervangt NEN-EN 1991-1-4:2005+A1:2010+NB:2011

Vervangt NVN-ENV 1991-2-4:1995 en

Let op: bij NEN is geen losse NB/C1:2020 versie beschikbaar; alhoewel de NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020 is verwerkt heeft BRIS de NB/C1 gedeeltes niet verwerkt daar de NB/C1:2020 nog niet is aangestuurd door deze versie van Bouwbesluit

Deze norm is bij NEN bekend als NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 nl

Let op: De tekst van de Nationale Bijlage is in herkenbaar oranje geïntegreerd in de tekst van de Eurocode.

Samenvatting
EN 1991-1-4 geeft richtlijnen voor het bepalen van de natuurlijke windbelasting voor het constructief ontwerp van gebouwen en civieltechnische werken voor elk van de te beschouwen vlakken. Dit omvat de volledige constructie of delen van de constructie of elementen verbonden aan de constructie, bijvoorbeeld onderdelen, gevelbekledingen en hun bevestigingen, veiligheidsschermen en geluidsschermen. Dit deel is van toepassing voor: -gebouwen en civieltechnische werken met hoogtes tot 200 m. -uggen met een overspanning niet groter dan 200 m, mits deze voldoen aan de criteria voor dynamische respons.Dit deel is bedoeld om de karakteristieke waarde voor de windbelasting te voorspellen op bouwwerken die op land zijn gebouwd, op hun onderdelen en op constructiedelen die aan het bouwwerk zijn bevestigd. Zie NEN 6702

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties