Bouwbesluit Online 2012


NEN-EN 1993-1-10:2006+C11:2015+NB:2007

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies

Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting

Publicatiedatum: 01 februari 2015

Publicatiedatum C11: 01-02-2015

Inclusief NEN-EN 1993-1-10:2006/C1:2006

Inclusief NEN-EN 1993-1-10:2006/C2:2009

Inclusief NEN-EN 1993-1-10+C2:2011/C11:2015

Inclusief NEN-EN 1993-1-10:2006/NB:2007

Vervangt NVN-ENV 1993-1-1:1995/A1:1995 en

Vervangt NAD-NVN-ENV 1993-1-1:1995

Vervangt NVN-ENV 1993-1-1:1995 en

Vervangt NVN-ENV 1993-1-1:1995/C1:1995 en

Vervangt NVN-ENV 1993-1-1:1995/A2:1998 en

Vervangt NVN-ENV 1993-1-1:1995/NAD-A1:2001

Vervangt NVN-ENV 1993-1-1:1995/NAD-A2:2001

Vervangt NAD-NVN-ENV 1993-1-1:1995/A1:2003

Deze norm is bij NEN bekend als NEN-EN 1993-1-8+C2:2011 en NEN-EN 1993-1-10+C2:2011/C11:2015 nl

Let op: De tekst van de Nationale Bijlage is in herkenbaar oranje geïntegreerd in de tekst van de Eurocode.

Samenvatting
EN 1993-1-10 bevat een ontwerpadvies voor de staalkeuze met betrekking tot de breuktaaiheid en met betrekking tot de eigenschappen in de dikterichting van gelaste elementen wanneer er een aanzienlijk risico bestaat voor lamellaire scheurvorming tijdens het fabricageproces. Hoofdstuk 2 is van toepassing op de staalsoorten S 235 tot S 690. Hoofdstuk 3 is echter uitsluitend van toepassing op de staalsoorten S 235 tot S 460. De in hoofdstuk 2 en 3 gegeven regels en aanbevelingen gaan ervan uit dat de constructie is uitgevoerd in overeenstemming met EN 1090

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties