Bouwbesluit Online 2012


NEN-EN 1993-1-11:2007+C1:2009+NB:2011

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies

Deel 1-11: Ontwerp en berekening van op trek belaste componenten

Publicatiedatum: 01 november 2007

Publicatiedatum NB: 01-04-2011

Inclusief NEN-EN 1993-1-11:2007/C1:2009

Inclusief NEN-EN 1993-1-11:2007/NB:2011

Vervangt NVN-ENV 1993-2:1998 en

Deze norm is bij NEN bekend als NEN-EN 1993-1-11+C1:2011 nl

Let op: De tekst van de Nationale Bijlage is in herkenbaar oranje geïntegreerd in de tekst van de Eurocode.

Samenvatting
EN 1993-1-11 geeft ontwerp- en berekeningsregels voor constructies met uit staal vervaardigde componenten die aan trek zijn onderworpen en die, gelet op de verbindingen met de constructie, nastelbaar en vervangbaar zijn, zie tabel 1.1. Deze norm geeft ook regels voor de bepaling van de technische eisen voor geprefabriceerde, op trek belaste componenten voor de beoordeling van hun veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties