Bouwbesluit Online 2012


NEN-EN 1993-1-2:2005+C2:2009+NB:2015

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies

Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

Publicatiedatum: 01 december 2005

Publicatiedatum NB: 01-03-2015

Inclusief NEN-EN 1993-1-2:2005/C1:2006

Inclusief NEN-EN 1993-1-2:2005/C2:2009

Inclusief NEN-EN 1993-1-2+C2:2011/NB:2015

Vervangt NVN-ENV 1993-1-2:1995 en

Vervangt NAD-NVN-ENV 1993-1-2:2001 nl

Deze norm is bij NEN bekend als NEN-EN 1993-1-2+C2:2011 nl

Let op: De tekst van de Nationale Bijlage is in herkenbaar oranje geïntegreerd in de tekst van de Eurocode.

Samenvatting
EN 1993 is van toepassing op het ontwerp en de berekening van gebouwen en civieltechnische werken in staal. De norm voldoet aan de beginselen en eisen ten aanzien van de veiligheid en bruikbaarheid van constructies, die de grondslagen vormen voor hun ontwerp en toetsing, zoals deze zijn vastgesteld in EN 1990 - Grondslagen van het constructief ontwerp. EN 1993 heeft uitsluitend betrekking op eisen ten aanzien van de weerstand, de bruikbaarheid, de duurzaamheid en de brandwerendheid van staalconstructies. Overige eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van warmte- en geluidsisolatie, worden niet behandeld.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties