Bouwbesluit Online 2012


NEN-EN 1993-1-9:2006+C2:2009+NB:2011

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies

Deel 1-9: Vermoeiing

Publicatiedatum: 01 januari 2006

Publicatiedatum NB: 01-04-2011

Inclusief NEN-EN 1993-1-9:2006/C1:2006

Inclusief NEN-EN 1993-1-9:2006/C2:2009

Inclusief NEN-EN 1993-1-9:2006/NB:2011

Vervangt NVN-EN 1993-1-1:1995

Vervangt NVN-ENV 1993-1-1:1995/A1:1995

Vervangt NVN-ENV 1993-1-1:1995/C1:1995

Vervangt NVN-ENV 1993-1-1:1995/A2:1998

Vervangt NEN 2063:1998

Vervangt NEN 2063:1998/C1:2001

Deze norm is bij NEN bekend als NEN-EN 1993-1-9+C2:2012 nl

De tekst van de Nationale Bijlage is in herkenbaar oranje geïntegreerd in de tekst van de Eurocode.

Samenvatting
EN 1993-1-9 geeft methoden voor de beoordeling van de vermoeiingsweerstand van elementen, knopen en verbindingen die zijn onderworpen aan vermoeiing. Die methoden zijn afgeleid van vermoeiingsproeven op proefstukken op grote schaal waarbij rekening is gehouden met de effecten van geometrische en constructieve imperfecties door de vervaardiging van het materiaal en de uitvoering (bijvoorbeeld de effecten van toleranties en restspanningen door het lassen).

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties