Bouwbesluit Online 2012


NEN-EN 1994-1-2:2005+A1:2014+NB:2007

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies

Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

Publicatiedatum: 01 september 2005

Publicatiedatum A1: 01-10-2014

Inclusief NEN-EN 1994-1-2:2005+C1:2011

Inclusief NEN-EN 1994-1-2:2005/A1:2014

Inclusief NEN-EN 1994-1-2:2005/C1:2008

Inclusief NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007

Vervangt NVN-ENV 1994-1-2:1995 en

Vervangt NVN-ENV 1994-1-2:1995/C1:1997 en

Let op: De tekst van de Nationale Bijlage is in herkenbaar oranje geïntegreerd in de tekst van de Eurocode.

Samenvatting
Nederlandse samenvatting (1) Eurocode 4 is van toepassing op het ontwerp en de berekening van staal-betonconstructies en elementen voor gebouwen en civieltechnische werken. De norm voldoet aan de beginselen en eisen ten aanzien van de veiligheid en bruikbaarheid van constructies, die de grondslagen vormen voor hun ontwerp en toetsing, zoals deze zijn gedefinieerd in EN 1990:2002 - Grondslagen van het constructief ontwerp. (2) Eurocode 4 heeft uitsluitend betrekking op eisen ten aanzien van de weerstand, de bruikbaarheid, de duurzaamheid en de brandwerendheid van staal-betonconstructies. Overige eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van warmte- en geluidisolatie, zijn niet behandeld.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties