Bouwbesluit Online 2012


NEN-EN 1994-2:2006+C1:2008+NB:2011

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies

Deel 2: Algemene regels en regels voor bruggen

Publicatiedatum: 01 mei 2006

Publicatiedatum NB: 01-12-2011

Inclusief NEN-EN 1994-2:2006/C1:2008

Inclusief NEN-EN 1994-2+C1/NB:2011

Vervangt NNVN-ENV 1994-2:1998 en

Deze norm is bij NEN bekend als NEN-EN 1994-2+C1:2011 nl

Let op: De tekst van de Nationale Bijlage is in herkenbaar oranje geïntegreerd in de tekst van de Eurocode.

Samenvatting
Eurocode 4 is van toepassing op het ontwerp en de berekening van staal-betonconstructies en elementen voor gebouwen en civieltechnische werken. De norm voldoet aan de beginselen en eisen ten aanzien van de veiligheid en bruikbaarheid van constructies, die de grondslagen vormen voor hun ontwerp en toetsing, zoals deze zijn gedefinieerd in EN 1990:2002 - Grondslagen van het constructief ontwerp. Eurocode 4 heeft uitsluitend betrekking op eisen ten aanzien van de weerstand, de bruikbaarheid, de duurzaamheid en de brandwerendheid van staal-betonconstructies. Overige eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van warmte- en geluidisolatie, zijn niet behandeld.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties