Bouwbesluit Online 2012


NEN 1594:2006+C2:2015

Droge blusleidingen in en aan gebouwen

Publicatiedatum: 01 september 2006

Publicatiedatum C2: 01-12-2015

Inclusief NEN 1594:2006+C1:2007

Inclusief NEN 1594:2006+C2:2015

Vervangt NEN 1594:1991 nl

Vervangt NEN 1594:1991/A1:1997 nl

Vervangt NEN 1594:2006 Ontw. nl

Samenvatting
Deze norm geeft de prestatie-eisen voor droge blusleidingen. Deze norm is bedoeld te worden toegepast op droge blusleidingen ten behoeve van gebouwen niet hoger dan 70 m. In bijlage B is ter informatie een aantal bepalingen voor de beoordeling, het onderhoud en de beproeving van droge blusleidingen opgenomen. In bijlage C is ter informatie een aantal bepalingen voor (droge) blusleidingen ten behoeve van gebouwen hoger dan 70 m opgenomen. Deze norm is niet bedoeld voor droge blusleidingen met hogedruksystemen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties