Bouwbesluit Online 2012


NEN 2555:2008

Brandveiligheid van gebouwen

Rookmelders voor woonfuncties

Publicatiedatum: 01 december 2008

Vervangt NEN 2555:2002

Vervangt NEN 2555:2002/A1:2006

Vervangt NEN 2555:2008 Ontw.

Samenvatting
Deze norm geeft eisen voor niet-ioniserende rookmelders met een vaste gevoeligheid, die in woonfuncties worden toegepast, met als doel de daar aanwezige personen door een ingebouwde akoestische signaalgever te waarschuwen voor rookontwikkeling ten gevolge van een brand. Verder geeft deze norm de voorschriften voor de projectie van melders die kunnen zijn voorzien van: - een mogelijkheid voor koppeling met andere rookmelders;- een mogelijkheid voor de aansturing van externe apparaten;- een voorziening voor een alarmpauze.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties