Bouwbesluit Online 2012


NEN 2575-4:2013

Brandveiligheid van gebouwen

Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos

Publicatiedatum: 01 oktober 2013

Vervangt NEN 2575:2004

Vervangt NEN 2575:2004/C1:2006

Vervangt NEN 2575:2009 Ontw.

Samenvatting
NEN 2575 deel 4 geeft in combinatie met deel 1 eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van draadloze stilalarminstallaties die zijn bedoeld om in geval van brand of andere calamiteit een snelle en ordelijke, personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties