Bouwbesluit Online 2012


NEN 2654-1:2002

Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties

Deel 1: Brandmeldinstallaties

Publicatiedatum: 01 februari 2002

Vervangt NEN 2654:1993

Vervangt NEN 2654-1:2000 Ontw.

Samenvatting
Deze norm geeft eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van brandmeldinstallaties in gebouwen. Deze norm is uitsluitend van toepassing op autonome brandmeldinstallaties waarbij de apparatuur en bekabeling niet wordt geïntgreerd met andere installaties.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties