Bouwbesluit Online 2012


NEN 2757-1:2019

Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties

Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde

Publicatiedatum: 01 november 2019

Vervangt NEN 2757-1:2011

Vervangt NEN 2757-1:2018 Ontw.

Samenvatting
Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas waarmee bepaald kan worden: - voor welke toestellen de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas geschikt is; - de geschiktheid van de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas voor een bepaald toestel op een bepaalde opstelplaats.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties