Bouwbesluit Online 2012


NEN 3011:2015

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

Publicatiedatum: 01 maart 2015

Vervangt NEN 6088:2002

Vervangt NEN 3011:2004

Vervangt NEN 3011:2004/C1:2007

Vervangt NEN 3011:2004/C2:2013

Vervangt NEN 3011:2004/C2:2013 incl. symbolen

Vervangt NEN 3011:2014 Ontw.

Samenvatting
NEN 3011 geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. In Europa is sinds januari 2013 ISO 7010, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs van kracht als EN-ISO 7010, in Nederland geïmplementeerd als NEN-EN-ISO 7010. Daarbij aansluitend geeft deze norm voor de meest gangbare toepassingen voorbeelden voor de veiligheidstekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte. Daarnaast zijn er enkele symbolen opgenomen als aanvulling op NEN-EN-ISO 7010, aangezien wet- en regelgeving daartoe noodzaken of omdat daaraan in de praktijk in Nederland behoefte is. Deze norm is van toepassing op alle soorten ruimten en andere locaties, vooral werkomgevingen en openbare ruimten, en alle ruimten waar het nodig is om veiligheidsinformatie kenbaar te maken door veiligheidsborden, zoals bepaald in NEN-EN-ISO 7010. Deze norm is niet van toepassing op signalering gebruikt bij spoor-, weg- en luchtverkeer en bij andere sectoren indien en voor zover die onderworpen zijn aan specifieke wettelijke regelgeving, die op bepaalde punten van dit document kan verschillen. In deze norm zijn originele veiligheidstekens opgenomen waarvan de schaal kan worden aangepast voor reproductie- en toepassingsdoeleinden. Verder wordt verwezen naar NEN-EN-ISO 7010. Deze tekens zijn ook bedoeld voor gebruik door alle andere technische commissies binnen de ISO die zijn belast met het ontwikkelen van specifieke veiligheidstekens voor hun industrie, om ervoor te zorgen dat voor elke veiligheidsbetekenis slechts één veiligheidsteken bestaat. De veiligheidstekens in deze norm worden geacht een toereikend begrijpelijkheidsniveau te hebben dat is vastgesteld aan de hand van onafhankelijke proeven of door het gebruik en de toepassing op internationaal niveau. In combinatie met deze veiligheidstekens mogen aanvullende tekstborden worden gebruikt om het begrip te vergroten.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties