Bouwbesluit Online 2012


NEN 3028:2011

Eisen voor verbrandingsinstallaties

Publicatiedatum: 01 december 2011

Vervangt Vervangt NEN 3028:2004/Ontw. A1:2011

Vervangt NEN 3028:2004

Samenvatting
De norm NEN 3028:2011 geeft eisen te stellen aan het ontwerpen, aanleggen en opstellen van zowel gebouwgebonden als industriële verbrandingsinstallaties, welke worden gestookt met vaste, vloeibare olie of gasvormige brandstoffen, uit de tweede en derde familie volgens NEN-EN 437. Noodvoorzieningen worden eveneens hieronder begrepen. Voor ketelhuizen waarmee meer brandstofsoorten kunnen worden gestookt, moet ook de noodvoorziening voldoen aan de eisen voor de brandstoffen afzonderlijk. Deze norm is ook van toepassing voor tijdelijke noodvoorzieningen. Tevens worden eisen gegeven voor het beheer, het periodiek onderhouden en het inspecteren van de verbrandingsinstallaties. De hoofdstukken over proceszijdige beveiligingen zijn niet van toepassing op cv-installaties waarbij een open verbinding bestaat tussen het verwarmingsmedium en de atmosfeer (de open cv-installaties). De norm is bedoeld om te worden toegepast voor: - het opstellen van verbrandingstoestellen; - de uitvoering van de proceszijdige beveiligingen van verbrandingstoestellen waarvoor geen conformiteitbeoordeling volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur is vereist; - het beheer, het onderhoud en de inspectie van opstellings- en stookruimten, verbrandingstoestellen en verbrandingsinstallaties. CURSUS GASINSTALLATIES. Om u te helpen de theorie uit de norm in uw eigen praktijksituatie toe te passen, organiseert NEN de cursus Gasinstallaties in de praktijk. Kijk voor meer informatie op www.nen.nl/cursusgasinstallaties.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties