Bouwbesluit Online 2012


NEN 5096:2012+A1:2015

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen

Eisen, classificatie en beproevingsmethoden

Publicatiedatum: 01 december 2012

Publicatiedatum A1: 01-07-2015

Inclusief NEN 5096:2012/A1:2015

Vervangt NEN 5096:2012 Ontw.

Vervangt NEN 5096:2007+C2:2011

Vervangt NEN 5096:2007/C2:2011

Samenvatting
Deze norm geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor de inbraakwerendheid van deuren, ramen, kozijnen, lichtkoepels en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen. In tegenstelling tot het toepassingsgebied van NEN-EN 1627:2011, vallen de garagedeuren onder het toepassingsgebied van onderhavige norm.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties