Bouwbesluit Online 2012


NEN 6064:1991+A2:2001

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen

Publicatiedatum: 01 oktober 1991

Publicatiedatum A2: 01-12-2001

Inclusief NEN 6064:1991/A1:1997

Inclusief NEN 6064:1991/A2:2001

Vervangt NEN 3881:1975

Aangestuurd van 1-4-2012 tot nu voor Bouwbesluiteisen bestaande bouw

Samenvatting
De methode is in beginsel gebaseerd op NEN 3881: 'Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen', waarbij echter rekening is gehouden met het streven om in 1992 te komen tot een Europese beproevingsmethode. Deze Europese beproevingsmethode, die thans binnen CEN onder discussie is, zal gebaseerd worden op ISO-werk. Daarom zijn de bestaande ISO-voorstellen gevolgd, ook indien dit betekende dat inhoudelijk van NEN 3881 moest worden afgeweken. De aldus geïntroduceerde verschillen met de huidige beproevingspraktijk in Nederland zijn overigens slechts marginaal. Deze norm vervangt NEN 3881. In vergelijking met NEN 3881 is de opzet en de redactie van de norm ingrijpend gewijzigd. Omdat het bij de brandveiligheid van gebouwen gaat om het gedrag van materialen in hun toepassing wordt in beginsel een deel van de constructie onderzocht zoals het zal worden toegepast. Vanwege de beperkingen van de beproevingsapparatuur moet met name bij het onbrandbaarheidsonderzoek worden volstaan met kleine proefstukken. Dit leidt ertoe dat van een bouwmateriaalcombinatie elk van de samenstellende bouwmaterialen afzonderlijk en samengestelde bouwmaterialen vaak per onderdeel op onbrandbaarheid moeten worden beproefd en dat per afzonderlijk bouwmateriaal, respectievelijk per onderdeel een uitspraak wordt gedaan. Bij het bepalen van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen wordt in het kader van deze norm uitgegaan van slechts één monster. De beproeving heeft daarmee het karakter van een 'typekeuring'.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties