Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 6.19

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
1
Woonfunctie
a
voor zorg
1
2
3
4
6
7
8
1
b
voor kamergewijze verhuur
2
3
c
andere woonfunctie
1
6
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor het aanschouwen van sport
5
b
voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar
1
2
3
5
6
7
8
9
4
c
andere bijeenkomstfunctie
1
2
5
6
7
8
3
Celfunctie
1
2
3
5
6
7
8
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
5
6
7
8
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
1
2
5
6
7
8
6
Kantoorfunctie
1
2
3
5
6
7
8
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
1
2
3
5
6
7
8
4
b
andere logiesfunctie
-
-
-
-
-
-
-
4
5
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
5
6
7
8
9
Sportfunctie
1
2
3
5
6
7
8
10
Winkelfunctie
1
2
3
5
6
7
8
11
Overige gebruiksfunctie
a
voor het stallen van motorvoertuigen
1
2
5
6
7
8
b
voor het personenvervoer
1
2
5
6
7
8
c
andere overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde