Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.72

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
1
Woonfunctie
1
2
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
3
Celfunctie
1
2
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
1
2
7
Logiesfunctie
1
2
8
Onderwijsfunctie
1
2
9
Sportfunctie
1
2
10
Winkelfunctie
1
2
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde