Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 6.15

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
1
2
1
2
3
4
1
Woonfunctie
1
2
1
2
1
2
3
4
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
1
2
1
2
3
4
3
Celfunctie
1
2
1
2
1
2
3
4
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
1
2
1
2
3
4
5
Industriefunctie
1
2
1
2
3
4
6
Kantoorfunctie
1
2
1
2
1
2
3
4
7
Logiesfunctie
a.
in een logiesgebouw
1
2
1
2
1
2
3
4
b.
andere logiesfunctie
1
2
1
2
3
4
8
Onderwijsfunctie
1
2
1
2
1
2
3
4
9
Sportfunctie
1
2
1
2
1
2
3
4
10
Winkelfunctie
1
2
1
2
1
2
3
4
11
Overige gebruiksfunctie
1
2
1
2
3
4
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
1
2
1
2
3
4