Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 7.11

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4
5
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie voor zorg
1
2
1
2
1
2
3
4
*
b
andere woonfunctie
-
1
3
1
2
3
4
*
2
Bijeenkomstfunctie
1
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
*
3
Celfunctie
1
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
*
5
Industriefunctie
1
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
*
6
Kantoorfunctie
1
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
*
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
1
-
1
2
4
1
2
1
2
3
5
*
b
andere logiesfunctie
1
-
1
2
4
*
8
Onderwijsfunctie
1
-
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
*
9
Sportfunctie
1
-
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
*
10
Winkelfunctie
1
-
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
*
11
Overige gebruiksfunctie
-
-
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m
-
-
1
5
*
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde
-
-
1
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
*