Bouwbesluit Online 2012


Considerans

Integrale Toelichting behorende bij de Regeling Bouwbesluit 2003 (Stcrt. 2002, 241), zoals deze luidt na:

  • de wijziging, gepubliceerd in Stcrt. 2003, 101;
  • de wijziging, gepubliceerd in Strct. 2005, 163;
  • de wijziging, gepubliceerd in Stcrt. 2005, 249;
  • de wijziging, gepubliceerd in Stcrt, 2006, 122 en 132;
  • de wijziging, gepubliceerd in Stcrt, 2009, 91;
  • de wijziging gepubliceerd in Stcrt, 2010, 7184. .

Door: Dr. ir. N.P.M. Scholten in opdracht van BRIS bv

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties