Bouwbesluit Online 2012


Bouwbesluit 2012

Publicatiedatum: 19 mei 2021

Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012), Stb. 2011, 416, laatstelijk gewijzigd bij het Besluit van 26 april 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 29 december 2020 tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Stb. 2021, 10)

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties