Bouwbesluit Online 2012

Verwijzingen

  • Afdeling 3.4. Geluidwering tussen ruimten, nieuwbouw - Artikel 3.16. Ander perceel
  • Afdeling 3.4. Geluidwering tussen ruimten, nieuwbouw - Artikel 3.17. Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel
  • Afdeling 3.4. Geluidwering tussen ruimten, nieuwbouw - Artikel 3.17a. Verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties