Bouwbesluit Online 2012

Artikel 2.5c. Drijvende bouwwerken

In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 2.2 tot en met 2.5a kunnen met betrekking tot drijvende bouwwerken bij ministeriële regeling nadere voorschriften worden gegeven.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties