Bouwbesluit Online 2012

Artikel 2.8. Uiterste grenstoestand

1.

Het niet bezwijken als bedoeld in artikel 2.7 wordt bepaald volgens NEN 8700.

2.

Bij een niet in een woongebouw of logiesgebouw gelegen woonfunctie of logiesfunctie kan het bepalen van het niet bezwijken als bedoeld in artikel 2.7 rekening worden gehouden met de stabiliteitsvoorziening van een op een aangrenzend perceel gelegen gebruiksfunctie van dezelfde soort.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties