Bouwbesluit Online 2012


6.

In afwijking van het vijfde lid is een gemeenschappelijk verblijfsgebied toegestaan, indien dat verblijfsgebied een afzonderlijk brandcompartiment is.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties