Bouwbesluit Online 2012

Artikel 2.96. Tijdelijke bouw

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 2.94, eerste en derde lid van toepassing.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties