Bouwbesluit Online 2012

3.

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de rookdoorgang tussen:

  1. a.

    een beschermde of extra beschermde vluchtroute en de in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte, en

  2. b.

    tussen twee vluchtroutes als bedoeld in aritkel 2.106, eerste lid, die door verschillende ruimten voeren.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties