Bouwbesluit Online 2012


§ 2.17.2. Bestaande bouw

Artikel 2.136. Aansturingsartikel

1.

Een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is zodanig dat de veiligheid voor het wegverkeer is gewaarborgd.

2.

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift in deze paragraaf.

Artikel 2.137. [Vervallen per 01-04-2014]

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties