Bouwbesluit Online 2012

Artikel 2.15. Bepalingsmethode

1.

Bij het bepalen van het bezwijken van een bouwconstructie als bedoeld in artikel 2.14 wordt uitgegaan van de buitengewone belastingscombinaties die volgens NEN 8700 kunnen optreden bij brand.

2.

De tijdsduur van het bezwijken als bedoeld in artikel 2.14 wordt bepaald volgens NEN 6069.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties