Bouwbesluit Online 2012

1.

Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 heeft geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan de in tabel 2.16 aangegeven diameter.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties