Bouwbesluit Online 2012


3.

In afwijking van het eerste lid, heeft een vloerafscheiding een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste 0,6 m, indien de som van die hoogte en de breedte van de bovenregel ten minste 1 m is.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties